Kylän palvelut ovat vuosien varrella supistuneet lähes olemattomiin.
Kylän koulun toiminta päättyi keväällä 2010. Se ehti toimia kylällä 89 vuoden ajan (1921-2010).
Tyngän uusi aluekoulu aloitti toimintansa syksyllä 2010.

Kirjastoauto kiertää kylällä kerran kahden viikon aikana.
Autoistumisen ja liikkumisen lisääntymisen myötä palveluita haetaan tänä päivänä entistä enemmän kyläkeskuksista.
Tämä on myös syynä siihen, että kyläkauppa ja postin palvelut on kylältä lakkautettu.

Muut palvelut -linkistä löytyy palvelutoimintaan liittyviä yhteystietoja.

Tonttipörssi -linkistä löytyy tietoja vapaista tonteista ja tonttien tarjoajista.